fbpx
Ana Sayfa » Ürün Geliştirme » Destinasyon Yönetimi

Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması

ayse nur iyiler clavis consultancy

Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması kapsamlı, bütünsel ve sistematik yaklaşım gerektiren karmaşık bir konudur. Devlet ve özel sektör işbirliği, destinasyon geliştirme ve planlama sürecinde son derece önemlidir. Bu sürece yerel halkın da dahil edilmesiyle projeler, daha güvenilir, sürdürülebilir ve uzun soluklu hale gelecektir. Böylece, bölgesel kalkınma hızı artacak, öncelikle bölgenin, devamında ülkenin ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Yereldeki başarı hikayeleri, benzer destinasyonlar ve oradaki yerel halk için de ilham vericidir.

Turizmde sürdürülebilirlik yaklaşımı, önemli ve değerlidir. Ürün geliştirme ve yönetme sürecinde de dikkate alınmalıdır. Turizmde sürdürülebilirlik anlayışı ile yönetilen destinasyonlar; sektördeki işletmeler, bölge halkı ve ülkeler için ekonomik ve sosyal olarak zenginleştirici olacaktır.

Destinasyon Yönetimi ve Pazarlamasında Clavis Danışmanlık

 • Destinasyonların sağlık ve seyahat alanlarında benzersiz değerlerini ve deneyim sunma potansiyellerini tanımlamalarına, geliştirmelerine, uygulamalarına yardımcı olur.
 • Kamu-özel sektör işbirliği ile oluşturulan destinasyon yönetim örgütlerine yönetici danışmanlık hizmeti ve iş koordinasyonunu sağlar
 • Kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm paydaşları ve yerel halk ile birlikte çalışma sistemini hazırlar
 • Destinasyonların yerel özelliklerini ön plana alarak uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik kriterlerine gore proje yönetim standartlarını ve en iyi uygulamaları oluşturur.
 • Yerel halkın ihtiyaç ve isteklerinin, çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi gibi konuların destinasyon yönetim stratejilerine dahil edilmesini sağlar.
 • Süreç içerisinde gerekli eğitim planlamalarını yapar. 
 • Sürece uygun takip ve izleme metodlarını oluşturur

Clavis Destinasyon Yönetimi Stratejisi

Clavis Danışmanlık destinasyon yönetim ve geliştirme stratejisinde aşağıdaki adımları izler.

 • Fizibilite
 • Eylem Planı
 • Geliştirme Uygulama Desteği
 • İzleme ve Etki Değerlendirmesi
 • Konsept Tanımlama

Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama Danışmanlığı Ana Başlıkları

Clavis, hem destinasyon yönetimi hem de tüm turizm ürün geliştirme çalışmalarında sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile hareket etmektedir. Doğru kurgulanmış ve geliştirilmiş turizm ürünlerinin, pek çok ortak noktası vardır. Bu ortak noktalar aşağıdaki gibidir;

 • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve sorumlu gelişme (Doğal ve sosyo-kültürel çevreye saygılı)
 • Ürünlerin ve pazarların çeşitlendirilmesi (Mevsimselliği azaltma)
 • Geliştirilmekte olan ürün türlerinde yenilik ve özgünlük
 • Bölgesel turizm gelişimi (Sosyo-ekonomik faydaların yaygınlaştırılması)
 • Farklılaşma.
 • Bireyler tarafından desteklenmesi

Tüm Sorularınız İçin