fbpx
Ana Sayfa » Turizm Eğitimi & Atölyeleri » Sürdürülebilir Turizm Eğitimi

Sürdürülebilir Turizm Eğitimi ve Çalıştayları

ayse nur iyiler clavis consultancy

Sürdürülebilir turizm eğitimi, turizm sektöründe giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Dünyadaki her turizm destinasyonunun kendine özgü sosyo-kültürel değerleri ve doğal güzellikleri bulunmaktadır. Tarihi değerleri de önemlidir ve bazıları dünya mirasına dahildir. Clavis Danışmanlık, turizm sektörünü bu değerlerin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için olumlu bir araç olarak görmektedir.

sürdürülebilir turizm eğitimi

Clavis Sürdürülebilir Turizm Eğitimi

Clavis Danışmanlığın sürdürülebilir turizm eğitim modülleri (CCST) işletmelerinde sürdürülebilir turizmi teşvik eden veya geliştiren turizm sektörü profesyonellerinin temel ihtiyaçlarına konsantre olur. CCST, hem ulusal hem de uluslararası perspektifleri kapsar. İşletmeler ve destinasyonlara göre küresel eğilimler ve sorunlar CCST'nin gündeminde yer almaktadır. Amaç, turizm sektörünün bölgesel uygulamalara uygun olarak küresel bir sürdürülebilirlik perspektifi geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Öğrenme modülleri aşağıdaki sektör paydaşları için ayrı ayrı planlanmıştır:

 • Oteller
 • Tur operatörleri
 • Turizm destinasyonları

Eğitime dahil olan sektör paydaşları kendilerini sürdürülebilirlik konusunda ön plana çıkartarak; seyahat edenlerin artan duyarlı turizm çağrısına ve arayışına cevap verirler, çevreye ve lokal topluluklara, kültürel mirasa katkı sunarlar ve kendilerini de ekonomik anlamda çok daha güçlü ve krizlere dayanaklı kılarlar.

Eğitim içeriği Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine dayanmaktadır. Bu kriterler, seyahat ve turizmde sürdürülebilirlik için küresel temel standartlardır. Turizmin Yarını İçin Eğitim ilkesini benimseyen Clavis, tüm eğitimlerinde dünya kriterlerini temel almaktadır.

Sürdürülebilir Turizm Eğitimi Ana Başlıkları

Eğitimler, Uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre dört ana başlık altında düzenlenmektedir.

 1. Etkin bir sürdürülebilir yönetimi oluşturmak
 2. Sosyal ve ekonomik faydaları en üst düzeye çıkarırken olumsuz etkileri en aza indirmek
 3. Kültürel mirasın faydalarını en üst düzeye çıkarırken olumsuz etkileri en aza indirmek
 4. Çevresel faydaları en üst düzeye çıkarırken olumsuz etkileri en aza indirmek

İçerikle ilgili bazı başlıklar;

 • Küresel sürdürülebilirlik standartları hakkında bilgi
 • Destinasyonlarda, otellerde ve tur operatörlerinde sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin öğrenme araçları
 • Sürdürülebilir turizm hakkında bilgi ve küresel vaka çalışmaları
 • Destinasyonlarda ve turizm işletmelerinde sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için gerekli mesleki beceriler
 • Akreditasyon ve belgelendirme kuruluşlarının rolleri, bu kuruluşlar arasından seçim yapabilmek
 • Seçilen belgelendirme kuruluşu ile süreç ve proje yönetimi
 • Sürdürülebilirlik yönetimi için etkili stratejiler oluşturmak
 • Turizmin ekonomi ve yerel topluluklar ile çevre üzerindeki etkilerini izlemeye yönelik uygulamalar
 • Ekonomik olarak yerel turizm işletmelerini destekleyebilecek ortaklıklar (kamu özel ortaklığı vb) hakkında en iyi uygulamalar
 • Sürdürülebilir turizm göstergelerini tanımlamaya ve ölçmeye yönelik uygulamalar

şeklinde sıralanabilir. 

 

Tüm Sorularınız İçin