fbpx
Ana Sayfa » Turizm Eğitimi & Atölyeleri » Sağlık Turizmi Eğitimi

Sağlık Turizmi Eğitimi Atölye ve Seminerleri

ayse nur iyiler clavis consultancy

Sağlık turizmi eğitimi, sektör temsilcileri için ve kurum içi eğitimler olmak üzere özel programlar şeklinde düzenlemektedir. Clavis Danışmanlık, sağlıkla ilgili hizmetlerin başarısının büyük ölçüde beşeri sermayeye bağlı olduğuna inanır.

Sağlık turizmi hizmetleri ve bu hizmetleri sağlayan markalar, gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Yıllar itibarıyla, sağlık için başka coğrafyalara seyahat edenlerin sayısı artmıştır. Hem destinasyonlar hem de hizmet sağlayıcılar, sağlık turizmine çeşitli düzeylerde katılım sağlamaktadırlar.

Sağlık turizmi hizmetlerinin başarılı ve sürdürülebilir olabilmesi, yerel kaynaklarla beraber küresel eğilimi ve gelişmeleri de dikkate almakla mümkündür. Sağlık turizmi, seyahat ve konaklama, sağlık, hastaneler, oteller gibi pek çok sektör paydaşını bir araya getirir. Hastanın tedavi planı, seyahat konforu için tüm paydaşlar birbirleriyle iletişim ve uyum içerisinde çalışmalıdır. Sağlık turizmindeki en önemli konularından biri, kamu ve özel sektör işbirliği/ortaklığı ve birlikte çalışma modelleri geliştirilmesidir. Uluslararası sağlık prosedürlerinin dikkatle takip edilmesi ve entegrasyonun sağlanması önemlidir. Bu takip ve entegrasyon, Türkiye’nin ve sektördeki markalarının, sağlık turizminde ön plana çıkmasını sağlayacak önemli faktörlerdir.

saglik turizmi egitimi atolye ve seminerleri

Sağlık Turizmi Eğitimi

Sağlık turizmi eğitimi, medikal turizm, termal, spa & wellness turizm ile üçüncü yaş turizmi branşlarında; turizm acenteleri, tesisler (oteller,kaplıcalar), hastaneler, dernekler ve kamu kurumları için özel olarak planlanmaktadır. Bu sektörde roller ve sorumluluklar farklılık göstermektedir. Bir destinasyon yönetim merkezinin faaliyet ve sorumlulukları, otel, wellness, termal tesis, hastane ya da yaşlılar için bir merkezin faaliyet ve sorumluluklarından farklıdır. Bunun sonucu olarak, sektördeki aktörlerin eğitim ihtiyaçlarının ortak noktaları olduğu gibi farklılaşan yönleri de vardır. Dolayısıyla, ortak eğitim konularının yanında, farklı eğitim ihtiyaçları için de özel modeller geliştirmek gerekmektedir. Clavis, farklılaşan ihtiyaçlara, özgün çözümler sunar.

Sağlık Turizmi Eğitimi & Atölyeleri Konu Başlıkları

 • Sağlık turizmine genel bir bakış ve Türkiye’nin sağlık turizminde yeri (Kapsamlı ülke SWOT analizi ve markalaşma stratejisi)
 • Sağlık turizmine giriş. Temel kavramlar ve ilkeler.
 • Acenta ve aracı kurum faaliyetleri.
 • Turizm hizmetleri ve paket programların hazırlanması
 • Sağlık turizminde temsilcilik modeli ile çalışma şekilleri.
 • Üçüncü partiler ile yapılan iş birlikleri, süreç ve maliyet yönetimi
 • Uluslararası marka olmak
 • Hedef pazar belirleme stratejileri
 • Pazarlama ve satış stratejileri
 • Sağlık turizmi misafirlerinin hizmet anlamında beklentileri ve sunulacak hizmetlerin içerikleri
 • Karlılık ve ödeme şekilleri
 • Sigorta şirketleri ile çalışma şekilleri
 • İkinci görüş hizmetleri
 • Tedavi sonrası takip programlarının oluşturulması
 • Sağlık turizminin geleceği, yeni uygulamalar, beklenmedik durumlara göre geliştirilen önlem ve uygulamalar
 • Sağlık turizminde sürdürülebilirlik

Tüm Sorularınız İçin