fbpx

Termal Turizm Spa ve Wellness Danışmanlığı

ayse nur iyiler clavis consultancy

Termal turizm ve Spa-Wellness Turizmi danışmanlığı, Clavis Danışmanlık Şirketinin uzmanlık alanlarından biridir. Sigorta şirketleri, turizm acentaları, aracı kurumlar, oteller, termal ve spa merkezleri, diğer sağlık hizmeti sektör paydaşları, yerel yönetimler ve kamuya danışmanlık hizmeti sunar. Günümüzde bütünsel sağlık ve iyi hissetme ihtiyacı daha geniş bir kitle için hedef haline gelmiştir.Kişiler, sağlıklarına katkı sağlayacak programlar için seyahat alternatifleri talep etmektedir. Termal suların ve wellness’in iyileştirici gücünden yararlanmanın, tedavi kürleri almanın sağlığa katkıları bilinmektedir.

clavis termal turizm danışmanlığı

Clavis Danışmanlık Termal Turizm Hizmetleri

Clavis, sağlık turizminin tüm alanlarına odaklanır. Ülkemizde sağlık turizmine hizmet veren seçenekleri, yurtiçinden ve yurtdışından seyahat eden sağlık turistlerine sunar. Destinasyonlar, konaklama markaları, oteller, kaplıcalar, hastaneler, sağlık ürünleri ve hizmet sağlayıcıları; sağlığı koruyan ve arttıran deneyimler yaratma ve satma işindedir. Ancak bu deneyimler kişisel niteliktedir. Clavis bu anlamda Ürün ve Deneyim Geliştirme bazlı çalışmalar yürütür.

Clavis, sağlık deneyimi (WX/ Wellness Experience) program ve ürünlerini tanımlama, geliştirme ve uygulama aşamalarında, destinasyonlara ve hizmet sağlayıcılara (otel, tesis gibi) danışmanlık sağlar. Termal, wellness ve spa ortamlarındaki hizmet tasarımlarını, kullanıcı deneyimi (UX/ User Experience) odaklı çalışma anlayışı ile desteklemektedir. Her destinasyonun ve projenin kendi kimliğinin yanı sıra benzersiz bir deneyim ve fayda önerisine sahip olabileceğine inanır. Sağlık odaklı turizmde uzun vadeli başarılar, bölgesel zenginliklere dayanmaktadır. Destinasyon ve proje geliştiricileri, yatırımcılar, yöneticiler ve pazarlamacılar, sağlık turizminde hizmet veren bir lokasyona ilginin artması sonrası genellikle yardıma ve spesifik pazar bilgisine ihtiyaç duyar. Clavis Danışmanlık, bu kapsamda müşterilerinin yeni hizmet başlatabilecekleri, hizmetlerini yeniden tanımlayabilecekleri veya markalarını geliştirebilecekleri bilgi ve veri yelpazesini belirler. Bir projenin başarılı olduğu kadar sürdürülebilir olabilmesi için hem küresel eğilimleri hem de yerel özellikleri ciddiye alır. Müşterileri için sağlık turizmi ve otelcilik arasındaki ilişkileri planlar, yol haritalarını hazırlar, pazar bilgisi raporlarını temin eder. 

Termal Turizm Danışmanlığı Ana Başlıkları

 • Termal ve wellness turizmde pazarlama ve satış
 • Hedef pazar oluşturma ve ürün konumlandırma
 • Uluslararası marka olabilmenin yolu
 • Ürün geliştirme
 • Operasyon süreç planlaması
 • Turizm hizmetleri
 • Tanıtımlar, etkinlik pazarlaması ve ağ oluşturma 
 • Uluslararası proje yönetimi ve finansmanı
 • Tesise göre kürler ve tedavi programlarının, uygulamaların belirlenmesi
 • Termal tesisler için uluslararası sigorta şirketleri ile anlaşmalar
 • Altyapı ihtiyaçlarının hedefler doğrultusunda belirlenmesi
 • Eğitim
 • Resmi İlişkiler ve teşvikler süreç yönetimi
 • Sosyal medya ve dijital pazarlama süreç yönetimi

Tüm Sorularınız İçin