fbpx
Ana Sayfa » Sürdürülebilir Turizm

Sürdürülebilir Turizm Danışmanlığı

ayse nur iyiler clavis consultancy

Sürdürülebilir turizm, farklı turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülürken benimsenmesi gereken ilkeleri tanımlamaktadır. Sürdürülebilirlik, bir turizm çeşidi değildir. Seyahat edenlerin, turizm sektörünün, bölgesel toplulukların ihtiyaçlarını ve çevrenin korunmasını hedefe alan bir vizyondur. Mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel etkileri dikkate alan bütüncül bir turizm yaklaşımıdır. Turizm, çevresel ve kültürel kaynakları en çok kullanan ve bunlara en çok ihtiyaç duyan sektörüdür. Bu nedenle turizm sektörü yöneticilerine, yerel yönetimlere, seyahat edenlere ve bölge yaşayanlarına doğal ve kültürel zenginliklere yönelik farkındalık kazandırmak çok önemlidir. Sahip olunan kaynakların değerini bilmek, anlamak, onları korumanın ilk adımıdır.

Turizm toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerine yardımcı olan bir araçtır. Sürdürülebilirlik yaklaşımı, toplumlar ve turizm için koruyucu ve geliştirici olacaktır. Dolayısıyla hem seyahat edenler ve hem de turizm sektör işletmeleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde, turizmde sürdürülebilirlik hakkında bilinç yaratılmalıdır. Turizmde sürdürülebilirlik ilkeleri; kitle turizmi de dahil olmak üzere, tüm turizm segmentlerine uygulanabilir. Sürdürülebilirlik, küresel olarak son yıllarda önem kazanmış ve uluslararası kabul görmüş kriterler oluşturulmuştur. Bu kriterler sadece ekosistemi değil, sosyoekonomik kalkınma ve refahı da hedefine alır.

Sürdürülebilir Turizm İçin Clavis Danışmanlık

Clavis’in sürdürülebilir turizm ilkeleri, kitle turizmi dahil tüm turizm segmentlerine uygulanabilir. Clavis, destinasyonlara ve yerel yönetimlere, turizm şirketlerine, otellere, sektör paydaşlarına ve ilgili kamu kurumlarına tavsiyelerde bulunur ve bilgi paylaşır. Eko turizmin başarısı sonsuz bir süreçtir ve etkilerinin sürekli izlenmesini ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınmasını gerektirir.

Clavis, turizm sektöründe uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamak için müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu danışmanlık hizmeti, GSTC ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü UNWTO’nun öncülüğünde belirlenen temel hedeflere dayanmaktadır. Böylelikle müşteriler, yüksek dönüşümlü, çevreye & sosyo-kültürel yapıya saygılı, gelişen bir konuma yükselme imkânı bulmaktadır. Ayrıca günümüz dünyasında pek çok gezgin bu kriterleri karşılayan otelleri, destinasyonları ve tur şirketlerini giderek daha fazla tercih etmeye başlamıştır. 

Clavis, turizm şirketlerine bilgisini paylaşarak yardımcı olur, böylece hem başarılı hem de sorumlu ve sürdürülebilirlik stratejisiyle desteklenen bir organizasyon oluşur. Turizm yönetiminde doğal ve çevresel farkındalık yaratmak eko turizm için bir ön koşuldur. Diğer bir deyişle turizmde sürdürülebilirlik, çevreye önem veren turizme yeni bir yaklaşım oluşturmayı gerektirir. Clavis, sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlamak için yeni çözümler arayan turizm şirketlerine, otellere ve sektör paydaşlarına tavsiyelerde bulunur ve bilgi paylaşır. Turizm sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlar. Sürdürülebilirlik ile turizm işletmeleri daha sağlıklı ve krizlere dayanıklı bir yapıya sahip olmaktadır. Kriterler ile kültürel ve doğal zenginliklerin korunması, geliştirilmesi ve çalışan-sermayedar-müşteri mutluluğunu yakalamış karlı, dayanıklı işletmeler hedeflenir. Uzun vadede genel ekonomik kalkınma sağlanır

Clavis Danışmanlık, turizm sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunurken yerel toplulukları ve çevreyi koruyarak geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, çözüm ortağımız Özgür Demir, turizm paydaşlarımıza çevresel faydaların en üst düzeye çıkartılması amacı ile destek vermektedir. İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden Şehir Planlamacısı ünvanı ile mezun olan N. Özgür Demir, master derecesini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalında tamamlamıştır.

Turizm sektörüne yönelik

• Çevreye duyarlı ve verimli satın alma politikalarının oluşturulması,
• Enerji, su tasarrufu ilkelerinin tanımlanması,
• Sera gazı emisyonlarının azaltılması
• Karbon ayak izinin küçültülmesi
• Çevre dostu malzemelerin kullanımının desteklenmesi ve depolanması
• Potansiyel kirlilik kaynaklarının belirlenmesi ve izlenmesi

gibi konuları sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında Clavis Danışmanlık bünyesinde yönetmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 1. Yoksulluğa son
 2. Açlığa son
 3. Sağlık ve kaliteli yaşam
 4. Nitelikli eğitim
 5. Toplumsal cinsiyet eşitliği
 6. Temiz su ve sanitasyon
 7. Erişebilir ve temiz enerji
 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
 9. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
 10. Eşitsizliklerin azaltılması
 11. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
 12. Sorumlu üretim ve tüketim
 13. İklim eylemi
 14. Sudaki Yaşam
 15. Karasal Yaşam
 16. Barış adalet ve güçlü kurumlar
 17. Amaçlar için ortaklıklar

Clavis, turizm sektörü paydaşlarının sürdürülebilirlik yolculuklarına başlamalarına ve devam etmelerine yardımcı olur. Bu bağlamda ayrıca uluslararası belgelendirme kuruluşlarından başarı belgeleri alabilmeleri için süreç yönetimine destek olur. Danışmanlık kapsamında esas alınan kriterler, Global Sustainable Tourism Council‘in (GSTC) uluslararası kabul görmüş kriterleridir. Bu kriterler, seyahat ve turizmde sürdürülebilirlik için küresel temel standartları oluşturmaktadır.

Kimler Sürdürülebilir Turizm Danışmanlığından Yararlanabilir?

 • Destinasyonlar
   • Kamu-özel sektör işbirliği ile kurulmuş destinasyon yönetim örgütleri
   • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum örgütleri
 • Oteller
 • Tur Operatörleri

 

Tüm Sorularınız İçin